Fanpage shop


MẠNG XÃ HỘI
Hiển thị

ĐẦU GHI HÌNH AHD

VS-AHD7016MH

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh AHD-H Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF

0VNĐ

VS-AHD2016V2

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh AHD-H Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF

0VNĐ

VS-AHD108N

Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh AHD-H Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF

0VNĐ

VS-AHD7132K-LM

Đầu ghi hình kỹ thuật số 32 kênh AHD-M. Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ

VS-AHD7124K-LM

Đầu ghi hình kỹ thuật số 24 kênh AHD-M. Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ

VS-AHD7032KM

Đầu ghi hình kỹ thuật số 32 kênh AHD-M. Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ

VS-AHD7024KM

Đầu ghi hình kỹ thuật số 24 kênh AHD-M. Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ

VS-AHD7016LM

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh AHD. Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ

VS-AHD104D2

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh AHD-H Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 2 loại AHD + Analog. Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ

VS-AHD204V

Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh AHD-H Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 2 loại AHD + Analog. Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ

VS-AHD1016V2

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh AHD-H Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF Chế độ ghi FUll HD 1080N

0VNĐ

VS-AHD108H2

Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh AHD-H Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF Chế độ ghi FULL HD 1080P.

0VNĐ