Fanpage shop


MẠNG XÃ HỘI
Hiển thị

ĐẦU GHI HÌNH IP

VS-NVR3224-JSLC

Đầu ghi camera IP 24 kênh chuẩn H.265 thương hiệu VisionCop. Đầu ghi 4K miễn phí tên miền, hỗ trợ P2P

0VNĐ

VS-NVR3232-JST

Đầu ghi camera IP 32 kênh chuẩn H.265 thương hiệu VisionCop. Đầu ghi 4K miễn phí tên miền, hỗ trợ P2P

0VNĐ

Đầu ghi hình VS-NVR5216PS4K-ST1

Đầu ghi camera IP 16 kênh chuẩn H.265 thương hiệu VisionCop. Đầu ghi 4K miễn phí tên miền, hỗ trợ P2P, chức năng Auto Register

5.700.000VNĐ

VS-NVR2208C-JNT

Đầu ghi camera IP 8 kênh chuẩn H.265 thương hiệu VisionCop. Đầu ghi 4K miễn phí tên miền, hỗ trợ P2P

0VNĐ

VS-NVRB8164-CU

Đầu ghi camera IP 64 kênh chuẩn H.265 thương hiệu VisionCop. Đầu ghi 4K miễn phí tên miền, hỗ trợ P2P

51.000.000VNĐ

VS-NVR2508C-JN

Đầu ghi camera IP 8 kênh chuẩn H.265 thương hiệu VisionCop. Đầu ghi 4K miễn phí tên miền, hỗ trợ P2P

0VNĐ

VS-NVR3232M-JS

Đầu ghi camera IP 32 kênh chuẩn H.265 thương hiệu VisionCop. Đầu ghi miễn phí tên miền, hỗ trợ P2P

9.600.000VNĐ

VS-NVR3232E-P16/JSHA

Đầu ghi camera IP 32 kênh chuẩn H.265 thương hiệu VisionCop. Đầu ghi 4K miễn phí tên miền, hỗ trợ P2P

0VNĐ

VS-NVR2204L-P4

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh (dòng đầu ghi cho bộ KIT) tích hợp POE, hỗ trợ P2P ( Máy chủ tại việt nam). Miễn phí tên miền trọn đời { visioncopddns.net}

0VNĐ

VS-NVR9164-AV

Đầu ghi camera IP 64 kênh chuẩn H.265 thương hiệu VisionCop. Đầu ghi 4K miễn phí tên miền, hỗ trợ P2P, hỗ trợ lên tới 16 ổ cứng SATA

0VNĐ

VS-NVR9132-AV

Đầu ghi camera IP 32 kênh chuẩn H.265 thương hiệu VisionCop. Đầu ghi 4K miễn phí tên miền, hỗ trợ P2P, hỗ trợ lên tới 16 ổ cứng SATA

0VNĐ

VS-NVR9116-AV

Đầu ghi camera IP 16 kênh chuẩn H.265 thương hiệu VisionCop. Đầu ghi 4K miễn phí tên miền, hỗ trợ P2P, hỗ trợ lên tới 16 ổ cứng SATA

0VNĐ