ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

    19/02/2020

1.  CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾT NỐI SỐ ( Phân Phối Miền Bắc)

- VPGD: P 1009 Nhà B3B Khu Đô Thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

- Điện thoại: (+84) 46 290 99 77

- Emaii: ketnoiso68@gmail.com

- Website: http://giaiphaptongthe.vn