Fanpage shop


MẠNG XÃ HỘI
Hiển thị

PHỤ KIỆN CAMERA

Chân đế cố định J 668C

Chân đế cố định loại dài 180mm cho camera quan sát

0VNĐ

Chân đế cố định J 668B

Chân đế cố định loại nhỏ cho camera quan sát

0VNĐ

Chân đế cố định J 668A

Chân đế cố định loại nhỏ cho camera quan sát

0VNĐ

Chân đế cố định J705

"- Chân đế cố định J705 - Chân đế cố định loại dài, gắn ngoài trời, có cân chỉnh. (Trắng & Bạc & Tím) - Kích thước: L: 200mm"

0VNĐ

Chân đế cố định J203

"- Chân đế cố định J203 - Chân đế cố định loại dài, gắn ngoài trời, có cân chỉnh. (Trắng & Bạc) - Kích thước: L: 165mm"

0VNĐ

Chân đế cố định J202

"- Chân đế cố định J202 - Chân đế cố định loại trung, gắn ngoài trời, có cân chỉnh. (Trắng & Bạc & Tím) - Kích thước: L: 140mm"

0VNĐ