Fanpage shop


MẠNG XÃ HỘI
Hiển thị

SWITCH POE

VS-B24220G4LC

- Switch 24 cổng - Chuẩn 802.3af/at - Tổng công suất 380W

0VNĐ

VS-B1621G4LC

Switch 16 cổng - Chuẩn 802.3af/at - Tổng công suất 250W

0VNĐ

VS-B1620G4LC

Switch 16 cổng - Chuẩn 802.3af/at - Tổng công suất 250W

0VNĐ

VS-B6020F4

Switch 4 cổng - Chuẩn 802.3af/at - Tổng công suất 72W

960.000VNĐ

VS-B24220G4

- Switch 24 cổng - Chuẩn 802.3af/at - Tổng công suất 380W

0VNĐ

VS-B1621G4

Switch 16 cổng - Chuẩn 802.3af/at - Tổng công suất 250W

0VNĐ

VS-B1620G4

Switch 16 cổng - Chuẩn 802.3af/at - Tổng công suất 250W

0VNĐ

VS-B0820G4

Switch 8 cổng - Chuẩn 802.3af/at - Tổng công suất 150W

0VNĐ

VS-B0820F4

Switch 8 cổng - Chuẩn 802.3af/at - Tổng công suất 150W

0VNĐ

VS-B0420F4

Switch 4 cổng - Chuẩn 802.3af/at - Tổng công suất 72W

0VNĐ