Fanpage shop


MẠNG XÃ HỘI
Hiển thị

ĐẦU GHI HÌNH

VS-HVR7216

Mã sản phẩm:VS-HVR7216 Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn nén H.264; Hãng sản xuất: VISIONCOP Bảo hành: 18 tháng Sản xuất: Việt Nam

0VNĐ

VS-HVR7212

Mã sản phẩm: VS-HVR7212 Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn nén H.264; Hãng sản xuất: VISIONCOP Bảo hành: 18 tháng Sản xuất: Việt Nam

0VNĐ

"15-DVR08V2 COP-security (Taiwan)"

Mã sản phẩm: "15-DVR08V2 COP-security (Taiwan)" Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn nén H.264; Hãng sản xuất: VISIONCOP Bảo hành: 18 tháng Sản xuất: Việt Nam

0VNĐ

VS-N104B

Mã sản phẩm:VS-N104B Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén h.264 Hãng sản xuất: VISIONCOP Bảo hành: 18 tháng Sản xuất: Việt Nam

0VNĐ

VS-NVR6109B

Mã sản phẩm: VS-NVR6109B Đầu ghi hình IP 9 kênh tích hợp tính năng P2P. Hãng sản xuất: VISIONCOP Bảo hành: 18 tháng Sản xuất: Việt Nam

0VNĐ

VS-AHD7016MH

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh AHD-H Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF

0VNĐ

VS-AHD2016V2

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh AHD-H Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF

0VNĐ

VS-AHD7132K-LM

Đầu ghi hình kỹ thuật số 32 kênh AHD-M. Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ

VS-AHD7124K-LM

Đầu ghi hình kỹ thuật số 24 kênh AHD-M. Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ

VS-AHD7032KM

Đầu ghi hình kỹ thuật số 32 kênh AHD-M. Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ

VS-AHD7024KM

Đầu ghi hình kỹ thuật số 24 kênh AHD-M. Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ

VS-AHD7016LM

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh AHD. Kết nối từng loại hoặc hỗn hợp 3 loại AHD + Analog + IP Camera Chế độ xem qua luồng phụ chuẩn CIF.

0VNĐ