CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

    14/02/2020

"KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN - KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN"  - Những con người của Nam Hưng không ngừng nỗ lực, nỗ lực hết mình xây dựng một tập thể ngày càng lớn mạnh. Chiến lược phát triển trong thời gian tới của công ty tập trung vào 4 điểm sau:

Trở thành thương hiệu camera số 01 Việt Nam

Chuyên nghiệp hóa và tự động hóa sản xuất; phát triển hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Chuyên nghiệp hóa hoạt động phân phối sỉ và chuyên môn hóa hoạt động bán lẻ; phát triển tất cả các kênh bán hàng nội địa; mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam mang lại lợi ích cao nhất cho người lao động, khách hàng và cộng đồng.