Tầm nhìn & sứ mệnh

    18/11/2015

1. Tầm nhìn

Đưa VisionCop trở thành công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất lắp ráp và phân phối thiết bị an ninh.

2. Sứ mệnh

- Khởi tạo đam mê luôn luôn đối diện với thử thách để hoàn thiện bản thân.

- Lấy khách hàng làm mục tiêu , xã hội là nền tảng, nhân viên chính là trụ cột của Nam HƯNG

- Mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm công nghệ cao, chất lượng tốt nhất.

-Luôn khuyến khích và tạo cơ hội cho các cá nhân phát huy tài năng, và hướng tới một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần. Sự sáng tạo của mỗi cá nhân tạo ra sự khác biệt của Nam Hưng.

- Góp phần giải quyết các bài toán kinh tế xã hội.

- Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là có thể làm được nhiều hơn những gì mình đã cam kết

Bình luận