DANH SÁCH PHẦN MỀM TẢI VỀ

    12/02/2020
STT  MODEL   TẢI VỂ NGÀY CẬP NHẬT
  A. CAMERA IP; CAMERA WIFI
1 VSC-IP1030WF Link phần mềm P6S lite cho camera Wifi xem trên Android 12-02-2020
Link phần mềm P6S lite cho camera Wifi xem trên IOS 12-02-2020
Phần mềm Easy VMS 2.4.1 xem trên PC của camera IP Wifi  07-08-2023
Phần mềm Easy VMS Tiếng Việt xem trên PC của camera IP WIFI 03-08-2023
Hướng dẫn cài đặt xem camera Wifi VSC-IP1030WF trên điện thoại 12-02-2020
Phần mềm đổi đuôi định dạng PRV sang MP4 30-10-2020
2 VSC-IP8020WPTZ
VSC-IP8030WPTZ
VSC-IP0420R-WIS
VSC-IP0220A-PW
VSC-IP0420A-PW
VSC-IP0420A-PSLW
VSC-IP0420A-PLW
Link phần mềm P6S lite cho camera Wifi xem trên Android 12-02-2020
Link phần mềm P6S lite cho camera Wifi xem trên IOS 12-02-2020
Phần mềm Easy VMS 2.4.1 xem trên PC của camera IP Wifi 07-08-2023
Phần mềm Easy VMS Tiếng Việt xem trên PC của camera Wifi 03-08-2023
Hướng dẫn cài đặt camera IP Wifi không dây bằng Wifi 12-02-2020
Hướng dẫn cài đặt camera IP Wifi không dây thông qua mạng LAN 12-02-2020
  B. BỘ KIT CAMERA ĐẦU 4K
3 Bộ KIT POE 3.0MP Link cài phần mềm VSSmobile cho điện thoại Android 12-02-2020
Link cài phần mềm VSSmobile cho điện thoại IOS 12-02-2020
Phần mềm IMS 300 quản lý trên PC 03-08-2023
Hướng dẫn cài đặt xem bộ KIT 12-02-2020
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Vss Mobile bằng P2P 12-02-2020
Firmware KIT IP  
  C. ĐẦU GHI XVR
4 VS-XVR5104H5-V1/ V1A
VS-XVR5108H5-V1/ V1A
VS-XVR5116H5-V1/ V1A
Phần mềm VMS xem camera trên PC của dòng đầu ghi XVR H5V1 12-02-2020
Link cài phần mềm RView cho điện thoại Android 12-02-2020
Link cài phần mềm RView cho điện thoại IOS 12-02-2020
Link cài phần mềm XVRView cho điện thoại Android 12-02-2020
Link cài phần mềm XVRView cho điện thoại IOS 12-02-2020
     
5
VS-XVR5104/ H5/ H5P
VS-XVR5108/ H5/ H5P
VS-XVR5116/ H5/ H5P
Link cài phần mềm XVRPro cho điện thoại Android 12-02-2020
Link cài phần mềm XVRPro cho điện thoại IOS 12-02-2020
Link cài phần mềm Lookeye cho điện thoại Android 12-02-2020
Link cài phần mềm Lookeye cho điện thoại IOS 12-02-2020
Hướng dẫn xem camera trên Android với phần mềm Lookeye 12-02-2020
Hướng dẫn xem camera trên IOS với phần mềm Lookeye 12-02-2020
Link cài phần mềm Danale cho điện thoại Android 12-02-2020
Link cài phần mềm Danale cho điện thoại IOS 12-02-2020
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Danale xem camera trên điện thoại 12-02-2020
Phần mềm VMS quản lý trên PC 12-02-2020
  D. ĐẦU GHI NVR (Dành cho camera IP)
6 NVR chung Link cài phần mềm VSSmobile cho điện thoại Android 12-02-2020
Link cài phần mềm VSSmobile cho điện thoại IOS 12-02-2020
Phần mềm IMS 300 quản lý trên PC 03-08-2023
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Vss Mobile bằng P2P 12-02-2020
7 Easy Tool Phần mềm tìm địa chỉ IP 22-06-2023
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Easy Tool 22-06-2023